MKS MAKİNEDE BAYRAM ..MKS Makine Ailesi Bayramlaşma Seremonisi
29 Ağustos 2017
27 EYLÜL’DE MARMOMACC VERONA İTALYA FUARINDAYIZ
27 Eylül 2017

Kosgeb Destek ProgramıOrta ve Yüksek teknoloji imzalat firmalarından ekstra bir şey istenmiyor. Düşük teknoloji imalatı yapılıyorsa 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Orta yüksek teknoloji sektör nace kodlarını da ekte ilettim. Mailin en altında da desteğin ne kadarını ne için kullanabilirler onları ilettim.
Hazırlanması Gereken Belgeler;
- KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
- 2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
- İmza Sirküleri Asıl
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Oda Kayıt Belgesi

Belgelendirildiği takdirde proje değerlendirmede ek puan getirecek hususlar:
- İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması (sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
- Orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
- İşletmenin diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)