MKS Mermer Kesme ve Silme Mak.San.Tic.Ltd.Şti.info@mks.com.tr
MKS Mermer Kesme ve Silme Mak.San.Tic.Ltd.Şti. MKS Mermer Kesme ve Silme Mak.San.Tic.Ltd.Şti. MKS Mermer Kesme ve Silme Mak.San.Tic.Ltd.Şti. MKS Mermer Kesme ve Silme Mak.San.Tic.Ltd.Şti. MKS Mermer Kesme ve Silme Mak.San.Tic.Ltd.Şti. MKS Mermer Kesme ve Silme Mak.San.Tic.Ltd.Şti.
MKS Makina Facebook Sayfası MKS Makina Twitter Sayfası MKS Makina Flickr Sayfası MKS Makina Skype Ulaşımı MKS Makina Youtube Sayfası
Menü Simge

Kosgeb Destek Programı

13.09.2017   1393
Orta ve Yüksek teknoloji imzalat firmalarından ekstra bir şey istenmiyor. Düşük teknoloji imalatı yapılıyorsa 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Orta yüksek teknoloji sektör nace kodlarını da ekte ilettim. Mailin en altında da desteğin ne kadarını ne için kullanabilirler onları ilettim.
 
Hazırlanması Gereken Belgeler
-          KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
-          2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
-          İmza Sirküleri Asıl
-          Ticaret Sicil Gazetesi
-          Oda Kayıt Belgesi
 
Belgelendirildiği takdirde proje değerlendirmede ek puan getirecek hususlar:
- İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması (sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
- Orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
- İşletmenin diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)
 
 
Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları
Desteklenecek Proje Gider Grupları
Geri Ödemesiz Deste İlişkin Üst Limitler
Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler
A) Personel Giderleri
·                     Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi)  itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
·                     Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.
·                     Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti: 

-  Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL

-  Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL

-  Lisans mezunlarına 2.000 TL

-  Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL, 

-  Doktora mezunlarına 3.500 TL

100.000 TL’ye kadar
X
B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)
·                     Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır.
150.000 TL’ye kadar
600.000 TL’ye kadar
C) Yazılım Giderleri
·                     Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
·                     Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
50.000 TL’ye kadar
Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar
D) Hizmet Alım Giderleri
100.000 TL’ye kadar
X
·                     Eğitim giderleri
·                     Danışmanlık giderleri 
·                     Proje hazırlama danışmanlığı gideri
·                     Belgelendirme giderleri
·                     Tanıtım giderleri
·                     Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
·                     Fuar giderleri 
·                     Test ve analiz giderleri
 
·                     Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
·                     Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. 
·                     Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır. 
·                     Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.  
·                     Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
·                     Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Destek Oranı
% 60 (tüm bölgelerde) 
Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
         
 

DİĞER HABERLER

MKS Mermer Kesme Silme Makinaları 42 Yaşında!

11.01.2020  850
► İNCELE

2019 İzfaş Fuarı

2019 İzfar fuarında yerimizi alıyoruz. 15.03.2018  2154
► İNCELE